Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Οἱ δουλέμποροι διαφημίζουν τὸ ἐμπόρευμά τους! (Νέα ἐπίθεσις τῆς χἌννα!)


Ἐχθὲς ἔλαβα μίαν σοβαροτάτη καταγγελία ἀπὸ φίλη, σχετικῶς μὲ ἕνα ἔντυπο ποὺ διένειμαν στὰ Γυμνάσια. 
Ὄχι ἀκριβῶς ἔντυπο. Βιβλίο εἶναι. 
Ἕνα βιβλίο-ὁδηγὸς γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ὑποδεχόμαστε τοὺς νεοεισερχομένους δούλους. (Δὲν εἶνα δικός μου χαρακτηρισμός. Προκύπτει μέσα ἀπὸ τὰ γραφόμενα τοῦ ἐντύπου.)
Μέσα στὰ πολλὰ ποὺ γράφει (τὸ βιβλίο θὰ τὸ λάβω στὰ χέρια μου ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἡμερῶν κι ἐπιφυλάσσομαι νὰ τὸ «ξετινάξω») ἀναφέρει καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους «χρειαζόμαστε» τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες. 
Μᾶς ἀναβαθμίζουν κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά! 
Διαβᾶστε:


Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε οἱ «ἀνθρωπιστὲς» ἔπιασαν δουλειά γιὰ νὰ ἐμπεδόσουμε πὼς ἀπαιτεῖται πλέον ἡ δουλεία στὶς κοινωνίες μας! 
Ἐμεῖς γερνᾶμε, μειωνόμαστε, καταλαμβάνουμε ἐργασιακοὺς χώρους ποὺ ἀπαιτοῦν κοστούμι καὶ γραβάτα, δὲν καταδεχόμαστε νὰ πιάσουμε τσάπα καὶ φτυάρι, οὔτε κἂν σκούπα…… 
Συνεπῶς, κατὰ τοὺς «ἀνθρωπιστές» συγγραφεῖς, χρειαζόμαστε μίαν εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀναδομηθοῦμε! Δῆλα δή αὐτὴ εἶναι ἡ εὐκαιρία μας!
Πιὸ κάτω διαβάζουμε:


Ἐπίσης ἔχουν ἀπόλυτον δίκαιον! 
Μόνον ποὺ ξέχασαν νὰ διανείμουν τὸ συγκεκριμένον βιβλίον καὶ σὲ κάθε ἄλλην γλώσσα, μήπως καὶ τὸ διαβάσουν οἱ ῥατσιστὲς ἀφροασιᾶτες, ἀλβανοὶ καὶ λοιπὰ φιντάνια καὶ ἀναζητήσουν τὴν θεία φώτησι τους! 
Τὸ νὰ τὸ διανέμουν σὲ παιδιὰ γυμνασίου, τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχουν διαμορφώσει ἰδίαν ἄποψι γιὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα, τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ μυαλουδάκια τους εἶναι τρυφερὰ καὶ ἄγραφα, μήπως ἐμπεριέχει κάποιον δόλο; Καί μάλλιστα ὅταν αὐτὸ τὸ βιβλίο διανέμεται μόνον στά ἑλληνικά;
Πῶς θά πείσουν τό παιδί του φίλου μου τοῦ Γιώργη, πού ἔχει πέσει τρεῖς φορές θῦμα ΛΑΘΡΟμεταναστῶν; Πού τό ἔχουν κτυπήσει, ληστέψει καί ἀφήσει σχεδόν ἀναίσθητο; Πῶς θά τό πείσουν αὐτό τό παιδί πώς ὅλοι αὐτοί  πού τού ἐπιτέθηκαν δέν εἶναι ῥατσιστές; Θά τά καταφέρουν οἱ δουλέμποροι ἢ ὄχι;
Τὸ καλλίτερο βέβαια μᾶς τὸ ἀφήνουν γιὰ τὸ τέλος: 

(Ὄχι τέλος τοῦ βιβλίου! Ὄχι φυσικά! Ἔχουν βάλει ὅλην τους τὴν τέχνη σὲ αὐτό! Τέλος τῆς φωτοτυπίας ποὺ ἔλαβα. Ἀκολουθοῦν σὲ ἐπόμενες ἀναρτήσεις περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ «θαυμαστὸ» ἐτοῦτον περιεχόμενον!)
Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:
  • Οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες εἶναι ἀπαραίτητοι διότι ἐμεῖς πᾶμε γιὰ ψόφο καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ κάτοικος στὴν Εὐρώπη.
  • Οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες εἶναι ἀπαραίτητοι διότι ἀποτελοῦν ἐργατικὴ δύναμι, ποὺ ἐμεῖς χάσαμε!
  • Οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες εἶναι ἀπαραίτητοι διότι θὰ μᾶς ἐπιμορφώσουν καὶ θὰ μᾶς ἀναπτύξουν πολιτισμικά. Θὰ μᾶς μάθουν νέες ὀπτικὲς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ φτιάξουμε ἕναν πολιτισμό σαλάτα!
Ἐν ὁλίγοις ἀγαπητοί μου:
Βιβλία τὰ παιδιά μας δὲν ἔχουν λάβει ἀκόμη κι ἐὰν θὰ λάβουν, αὐτὸ θὰ συμβῇ σίγουρα μετὰ τὶς ἐορτές! Τὰ χρήματα φαγώθηκαν (;;;) χάθηκαν (;;;) ἦσαν λιγοστά (;;;;); Οὐδεῖς γνωρίζει μὲ βεβαιότητα. 
Ἡ χἌννα ὅμως βρῆκε χρήματα γιὰ προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ δουλεμπορίου! 
Χρήματα δικά μας, ποὺ τὰ διαχειρίζονται ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ ἀνθέλληνες, ἐξαφανίστηκαν. 
Βιβλία ποὺ πληρώσαμε δὲν ἐμφανίστηκαν ἀκόμη. (Κι ἀργοῦν τὰ ἄτιμα, πάρα μὰ πάρα πολύ….)
Ἀλλὰ, ἐν μέσῳ κρίσεως, φτώχειας, πείνας, ἐλλείψεως βιβλίων, ἐλλείψεως φωτοτυπιῶν, ἐλλείψεως τῶν πάντων, βρέθηκε ἡ «φωτισμένη» χἌννα, μὲ τοὺς ἀκόμη πιὸ «φωτισμένους» συνεργᾶτες της, (ποὺ τυγχάνουν κι «ἀνθρωπιστές»!!!) νὰ ἐκδόσουν καὶ νὰ διανείμουν βιβλία κατὰ τοῦ ῥατσισμοῦ, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς «διαφωτίσουν ἢ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὰ φῶτα!
Ἀλλά, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, τὰ βιβλία αὐτὰ  τυπώθηκαν μόνον στὴν ἑλληνική. Συνεπῶς, τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι ἕνα ἀριστότατον μέτρον προπαγάνδας ποὺ δηλώνει θρασύτατα σὲ ὅλους μας:

«Σκᾶσε, μὴν μιλᾶς! Δὲν ξέρεις ἐσύ!»

Ἒ λοιπόν, δὲν σκάω! Αὐτοὶ θὰ σκάσουν! 
Διότι καὶ ξέρω καὶ κρίσι ἔχω καὶ ἀντίληψι ἔχω καὶ λογικὴ ἔχω καὶ συναίσθησι ἔχω καὶ ἀποφασίζω νὰ μὴν ἀφήσω τὰ παιδιά μας στὰ χέρια τους ὑποχείρια.
Νεογενίτσαρους κατασκευάζουν.
Πόσο εὔκολα ἕνα παιδί σήμερα, ἐνήλιξ αὔριο, θά δεκτῇ ἀδιαμαρτύρητα τήν σύγχρονη δουλεμπορία;
Πόσο πιό εὔκολα θά ὑποστῇ τόν ῥατσισμό στό πετσί του;
Πόσο πιό εὔκολα θά λειτουργῇ μέ τό «νέο πρόγραμμα» πού τοῦ ἐγκαθιστοῦν στήν σκέψι του; Σαφῶς πολὺ πιὸ «εὔκολα». 
Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθέρα βούλησις;
Στὸ δικό μου σπίτι οἱ γονεῖς μου δὲν  μίλησαν ποτὲ γιὰ πολιτική. Ἤθελαν νὰ μᾶς ἀφήσουν ἀνεπηρέαστους. Ἔντιμη στάσις, κρίνω σήμερα, πὼς ἦταν αὐτή. 
Ἐάν γνώριζαν ὅμως πώς στά σχολεῖα ἐκκολάπτονται οἱ αὐριανοί πατριδοκάπηλοι, πιστεύετε πώς θά ἔμεναν μέ σταυρωμένα χέρια;
Πιστεύετε πώς θά ἐπέτρεπαν στόν κάθε προσκυνημένο δασκαλᾶκο νά κάνῃ πλύσεις ἐγκεφάλου στά παιδιά τους;
Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τί φτιάχνουν;
Στρατοὺς μὴ σκεπτομένων, ἐλεγχομένων, δούλων!
Τοὺς βολεύει ἡ σιωπή! Καταντᾶ  συνενοχή!
Προσωπικῶς δηλώνω πὼς δὲν θὰ τοὺς περάσῃ!
Θὰ σταθῶ ἔξω ἀπὸ σχολεῖα, θὰ μιλάω σὲ γονεῖς διαρκῶς, θὰ διανείμω φυλλάδια… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἀφήνω ἔτσι.
Ἄλλην γενεὰ λοβοτομημένη δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργήσουν!
Ἀρκετὰ ἔως ἐδῶ! Τὸ παράκαν! 
Κι αὐτοὶ καὶ οἱ χρηματοδότες τους καὶ τὰ συνεταιράκια τους ἐξ Εὐρώπης.


Υ.Γ.1. Ἐμεῖς θὰ τὸ ἀλλάξουμε κι αὐτό. Ἄλλως τε, σήμερα ἔχουμε τὴν ἀπόφασι ἀπὸ τὸ ΣτΕ. Μία πρώτη κίνησις εἶναι ἡ στήριξις τῶν μηνυτῶν. Καὶ μετὰ ξέρουμε. Ἀγώνας. Διότι ἡ ἐλευθερία δὲν χαρίζεται. Κερδίζεται.
Υ.Γ.2. Ποῦ  ἀκριβῶς εἴπαμε πώς εἶναι οἱ «δάσκαλοι»; Προετοιμάζουν μήπως τήν διδασκαλία τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου; Καί μετά θέλουν σεβασμό; Κάτι ἄλλο τοὺς ἀξίζει θὰ ἔλεγα…
Υ.Γ.3. Ἡ Κερκόπορτα πάντα ἀπὸ μέσα ἀνοίγει. Μὴν τὸ ξεχνᾶμε. Πρῶτα κλείνουμε τὶς κερκόπορτες καὶ μετὰ στήνουμε ἄμυνες.


Σημείωσις:

Τὸ βιβλίον αὐτὸ συνιστᾶ τὴν  ἀπόλυτο νομιμοποίησι τοῦ δουλεμπορίου.
Ἀθωώνει ὅλους τοὺς συγχρόνους δουλεμπόρους κι ἂς κάνῃ  ἀναφορὰ σὲ κάποιο σημεῖον περὶ ὑπάρξεώς τους!
Συνιστᾶ πρότασιν, πρὸ κειμένου ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις νὰ γίνῃ μετανάστευσις καὶ νὰ ἀναλάβουν τὸν ῥόλο τοῦ δουλεμπόρου τὰ κράτη. 
Δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὰ νέα οἰκονομικὰ δεδομένα τῆς γηραιᾶς Ἠπείρου, τὰ ὁποία καταρρίπτουν κάθε μύθο περὶ ἀνάγκης φθηνῶν ἐργατῶν. Ἡ Εὐρώπη καταρρέει. Ἡ ἀνεργία αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο καὶ οἱ κοινωνίες μετατρέπονται σὲ φτωχογειτονιές. (Ποῦ λοιπόν συνίσταται ἀνάγκη φθηνῶν ἐργατικῶν χεριῶν; Ἢ μήπως ἐννοοῦν ἀκόμη φθηνότερων;)
Δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὰ κοινωνικὰ δεδομένα, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ, μὲ τὰ ἀμέτρητα «γκέτο» καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς σαρία. Δῆλα δή, δὲν καταγράφει διόλου τὴν ἁλμαμτώδη αὔξησι τῆς ἐγκληματικότητος, τὴν περιθωριοποίησι τμημάτων τῶν γηγενών πληθυσμῶν καὶ τὴν μεταφορὰ ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας στὰ ἐδάφη τῆς Εὐρώπης κοινωνικῶν δομῶν ποὺ οὐδόλως γνώρισαν οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀκόμη καὶ στὸν μεσαίωνα.
Μεταφέρει μόνον μίαν πλευρὰ τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως, αὐτὴν τῆς ἀνάγκης. Δῆλα δή, τὴν παροχὴ ἀσύλου στὸν πραγματικὸ πρόσφυγα. Τὸν ὁποῖον οὐσιαστικῶς καταδικάζει σὲ χρονοβόρες διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς κρατικοὺς μηχανισμούς, καὶ κάποιες φορὲς στὸν ἀποκλεισμό του ἀπὸ τὴν λήψι τοῦ ἀσύλου. Διότι τὸ 99% τῶν αἰτούντων ἄσυλο ψεύδονται καὶ συμπαρασύρουν στὴν ἀμφισβήτησι ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ τὸ δικαιοῦνται.  Καὶ τελικῶς τὸν πρόσφυγα τὸν ἀγνοεῖ!
Ψεύδεται ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ τμῆμα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ θὰ ἀναβαθμίσῃ. Οὐδέποτε στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ὑπῆρξαν ἀνταλλαγὲς πολιτισμικῶν στοιχείων. Σὲ περιπτώσεις κατοχῆς μάλλιστα (τουρκοκρατία, ἐνετοκρατία, γερμανικὴ κατοχή) οἱ ἐντόπιοι πληθυσμοὶ κλείστηκαν περισσότερο στὰ «καθ’ αὐτῶν» πρὸ κειμένου νὰ διαφυλάξουν τὴν ταὐτότητά τους καὶ τὶς κοινωνικές τους δομές. Ἀναλόγως πράττουν σήμερα οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες. Ἀπομονώνονται καὶ ἀπειλοῦν, ἀκόμη καὶ μέ θάνατο, ὅποιον ἢ ὅποιους τολμήσουν νὰ πλησιάσουν στὰ «δικά τους χωράφια». Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς, δῆλα δὴ τῆς πραγματικότητος κι ὄχι τῶν σκοπῶν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ τῶν εὐχολογίων, ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει πιθανότης ἀναβαθμίσεως  καὶ βελτιώσεως τοῦ «πολιτισμοῦ» μας, ἀλλὰ μᾶλλον ταχυτέρα ἀποσάθρωσις μᾶς μέλλει.
Θεωρῶ πὼς αὐτὸ τὸ προπαγανδιστικότατον ἔντυπον ἔχει λόγους σοβαροὺς νὰ κυκλοφορῇ σήμερα κι ὄχι κάποιαν ἄλλην στιγμή στὸ παρελθὸν ἢ στὸ μέλλον. 
Ποιοί ὀφελοῦνται ἀπό τήν ΛΑΘΡΟμετανάστευσι; Τά ἔχουμε πεῖ! 
Ποιοί ἐπιθυμοῦν νά ἐξακολουθήσουν νά ὀφελοῦνται;
Ποιοί κερδοφοροῦν; 
Ποιοί κρατοῦν τήν ἐξουσία μέ μοχλό καί στήριξι ἀπό τούς ΛΑΘΡΟεποίκους;
Ποιοί διατηροῦν τίς συγκεκριμένες κοινωνικές δομές στίς πόλεις μας πρό κειμένου νά ἀπασχολούμαστε μέ αὐτά πού χάνουμε κι ὄχι μέ αὐτά πού θά μπορούσαμε νά ἔχουμε;
Γιατί πρῶτα ξεκινοῦν τό «στήσιμο» τῶν μηχανισμῶν τους ἀπό τήν παιδεία; 
Κάθε ἐρώτημα ὁδηγεῖ ἀπὸ μόνο του σὲ μίαν ξεκάθαρη ἀπάντησι. 


πηγή:http://filonohpontou.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου