Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Τα ΟΧΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ομιλία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου


"Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλισιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγώνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθείτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας και τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις.Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ιωάννης Μεταξάς

Για μια ακόμη φορά στα γραφεία μας υπήρξε το αδιαχώρητο.
Ο συναγωνιστής ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,έκανε τις συνηθισμένες εβδομαδιαίες ενημερώσεις,σύγκρινε τα έτη που οι ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ είπαν τα μεγάλα ΟΧΙ,με τους σημερινούς που από το 1974 μέχρι σήμερα,οδήγησαν την πατρίδα μας σε ηθική,οικονομική,και εθνική κατάπτωση,διευκρινίζοντας ότι εμείς οι ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ είμαστε οι τελευταίοι πιστοί,είμαστε αυτοί που θα αλλάξουν το ρου της ιστορίας...
Έπειτα στο βήμα ανέβηκε ο συναγωνιστής Στέλιος Κ. ,ο οποίος μίλησε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και για το μεγάλο έργο του Ι.ΜΕΤΑΞΑ.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο συναγωνιστής καταχειροκροτήθηκε στο τέλος της ομιλίας του.Στο τέλος και μετά από παράγγελμα του πυρηνάρχη μας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,τραγουδήθηκε ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου